Op 16 juni heeft het college van B&W een nieuw programmaplan voor energie vastgesteld: New energy made in

[Arnhem]. In dit programmaplan is een duidelijk en concreet beeld geschetst van hoe het energielandschap in Arnhem eruitziet in 2020.
Gemeente Arnhem kiest voor duurzame elektriciteit.

In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs doorbraken creëren op het gebied van duurzame elektriciteit. Arnhem heeft in 2020 in de eigen stad ontwikkelde trolleybussen die van de draad verder kunnen rijden op accu’s. Er liggen 125.000 zonnepanelen op daken, die zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan laadpalen voor elektrische auto’s. Er zijn ook vijf zonnevelden en vier windturbines gebouwd. Grote energiegebruikers in Arnhem Noord zijn aangesloten op het warmtenet.

Voor meer informatie en links naar het plan en de Energiepotentiekaart van Arnhem zie: