Om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar te houden zet de gemeente Arnhem vol in op duurzame manieren om de binnenstad te bereiken.

Dat staat in de visie ‘de Arnhemse binnenstad binnen bereik’ die wethouder Ritsema vandaag namens het college presenteert. In de visie zijn concrete maatregelen en projecten opgenomen die de bereikbaarheid, vindbaarheid, gastvrijheid en de kwaliteit van de leefomgeving van de Arnhemse binnenstad vergroten.

Bereikbaar

Met de visie borduurt het college voort op de koers die in 2015 is ingezet met de nota “De Arnhemse Binnenstad”. Uit onderzoeken en analyses blijkt dat de binnenstad van Arnhem op dit moment, zowel lopend, op de fiets, met het OV, als met de auto prima bereikbaarheid is. Wethouder Ritsema: “om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en gastvrij te houden voor winkeliers, bewoners en bezoekers kiest de gemeente voor duurzame manieren om de binnenstad te bereiken. De bezoeker die lopend de binnenstad bereikt, het OV gebruikt of op de fiets komt krijgt daarvoor ruim baan.”

Duurzame trolley

De nieuwe, nog duurzamere trolleybus (trolley 2.0), nieuwe snelfietsroutes, betere busontsluiting in de zuidelijke binnenstad en meer fietsstalplekken in de binnenstad zijn duurzame voorbeelden om de binnenstad te bereiken. Tegelijkertijd houdt de gemeente oog voor de rol van de auto, nu en in de toekomst. Automobilisten komen in de toekomst het snelst en voordeligst in de binnenstad door gebruik te maken van Park & Ride voorzieningen aan de randen van de stad. Deze voorzieningen zorgen in combinatie met de trend dat autobezit wordt ingeruild voor autogebruik voor verdere verbetering van de leefbaarheid van de binnenstad.

Aantrekkelijk en leefbaar

Naast een lange termijn visie komt de gemeente met projectvoorstellen die een aantal nijpende problemen op de korte termijn oplossen. In overleg met bewoners en ondernemers worden maatregelen genomen om op meerdere plekken in de binnenstad de fiets te stallen, wordt geëxperimenteerd met bromfiets parkeervakken, met een pilot flitsparkeren en wordt het OV netwerk verder verbeterd. Zo werkt Arnhem aan een aantrekkelijke, leefbare en bruisende binnenstad binnen bereik qua bereikbaarheid, vindbaarheid, gastvrijheid en kwaliteit van de leefomgeving.

Download ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik‘ (pdf 9 MB)

Bron: Gemeente Arnhem