Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder Arnhem, gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten.

De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.

Voor minstens vijf jaar zorgt De Groene Stroomfabriek uit Nijmegen voor de elektriciteit in de 17 Gelderse gemeenten, met een verlengingsoptie van maximaal 15 jaar. Als projectontwikkelaar gaat Wiek-II samen met burgercoöperaties een reeks duurzame opwekprojecten in het Gelderse uitvoeren. Een aantal projecten was al in ontwikkeling en wordt nu hiervoor ingezet. Het windpark Nijmegen-Betuwe (met ruim 1000 leden) ging in december als eerste open. Veel energieprojecten zijn te vinden op: www.burgersgevenenergie.nl

Volledige duurzame lokale opwek

Met deze samenwerking gaan de 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen op volle kracht hernieuwbare energiebronnen uit de eigen omgeving aanboren, zoals windmolens, zonnepanelen en waterkracht. Doel: een lokale overheid die zo snel mogelijk energieneutraal is. Vanuit deze visie hebben de Gelderse gemeenten – in een Europese aanbestedingsronde – vergaande eisen gesteld aan een nieuw contract voor hun elektriciteit die nodig is voor de dienstgebouwen, wijkcentra, sporthallen, straatverlichting, etc.

Bron: Gemeente Arnhem