Om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen, worden vanaf medio april tot in mei diverse eiken in Arnhem bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel.

De afgelopen jaren heeft de eikenprocessierups soms overlast veroorzaakt. Op plaatsen waar niet veel mensen komen levert dat weinig problemen op. De problemen ontstaan vooral bij woningen, bedrijven met vee, intensieve fietsroutes en recreatiegebieden. Om de overlast van de rups in de zomer te beperken, moet er op tijd ingegrepen worden, namelijk voordat de rupsen brandharen krijgen. Dit doet de gemeente Arnhem met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Brandharen

Elke eikenprocessierups heeft wel honderdduizend tot 1 miljoen haren. Het zijn pijlvormige haren die bij een bedreiging worden afgeschoten. Deze haren kunnen makkelijk de huid, ogen en de luchtwegen binnendringen. Nadat iemand in contact is geweest met deze “brandharen” kunnen gezondheidsklachten zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen ontstaan.

Biologisch bestrijdingsmiddel

Vanaf medio april tot in mei bespuit de gemeente diverse eiken in Arnhem met een biologisch bestrijdingsmiddel. Alleen die eiken worden bespoten waaruit ervaring is gebleken dat de plaagdruk van de eikenprocessierups groot is of als de eiken op plekken staan waar het gevaar voor de volksgezondheid groot is. Het bestrijdingsmiddel wordt op het eikenblad gespoten en wanneer de rups er van eet gaat hij dood. Op enkele haardplekken met eikenprocessierupsen worden nematoden gebruikt; dit zijn aaltjes die specifiek werken op deze rupsen.

Meldingen welkom

Kom je een eikenboom tegen waarin zich de rupsen bevinden? Dan kun je de gemeente helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups door meldingen van de rupsen door te geven op het telefoonnummer 0900-1809. Eikenbomen waar de eikenprocessierupsen in voorkomen zijn te herkennen aan de nesten op de stam of dikke takken. Het zijn dichte, witte spinsels.

Over de eikenprocessierups

Deze eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die in mei tot en met augustus op eikenbomen voorkomt. De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. Deze nesten bevinden zich aan de zonnige zuidkant van eikenstammen. Je herkent de nesten aan een dicht spinsel van vervellinghuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn de bladeren van de boom zichtbaar kaalgevreten.

Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl