Arnhem heeft de potentie om uit te groeien tot een stad die wat betreft groenten en kruiden in 2020 voor twee procent zelfvoorzienend kan zijn. Twee unieke kenmerken van Arnhem maken dat mogelijk: de groene ruimte die er in de stad beschikbaar is en de beschikbaarheid van groene kennis.

door Zéger Nieuweboer en Henk Boesveld

Arnhem staat in de top 10 van Nederlandse steden als meest zelfvoedende stad. In 2009 won Arnhem een prijs voor de groenste stad in Europa. Arnhem beschikt over een relatief open bebouwing, maar deze open ruimte wordt nu slechts voor een beperkt deel ingenomen door particuliere-, volks- en stadstuinen waar voedsel wordt verbouwd. Er is potentieel om het oppervlakte aan voedseltuinen uit te breiden.

Groene kennis

Binnen 35 kilometer van Arnhem bevinden zich twee grote groene kennisinstituten: de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en de Wageningen University en Research Center in Wageningen. Deze groene kennis dichtbij huis geeft een positieve impuls  aan de talrijke stadslandbouwprojecten in Arnhem.  Meer dan gemiddeld vestigen de alumni van de groene kennisinstituten zich in de stad Arnhem. Dit geeft een enthousiaste, particuliere basis voor groene initiatieven. Een zelfvoedende stad vraagt om groene kennis op maat wat betreft de keuzes in producten en biologische teeltmethodes, afgestemd op het kennisniveau, de sociale structuur en de ruimte in de stad.

Zéger Nieuweboer en Henk Boesveld verzorgen al meerdere seizoenen de cursus Biologisch Tuinieren in Arnhem. Op dit moment is er volop discussie over de visie op stadslandbouw, die ze graag aanzwengelen.