Op 23 september start de duurzame energiecampagne van de gemeente ‘Arnhem AAN, goed bezig’. Bloei! in Arnhem werkt hier van harte aan mee. Ben je bezig met een initiatief om je omgeving te verduurzamen en heb je een vraag? Of heb je ervaring die anderen kan helpen? Neem contact met ons op!

Duurzame initiatieven bij jou in de wijk

Op zaterdag 23 september a.s. worden 25 Arnhemse duurzame energie-initiatieven getoond.
Van Malburgen tot Hoogkamp, Van Schuytgraaf tot Presikhaaf, door heel Arnhem tonen inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven op welke wijze zij energie besparen, of hoe zij duurzaam energie opwekken.

Arnhemmers blijken behoorlijk actief als het gaat om verduurzaming van energie. Er gebeurt veel, zeker ook in de wijken. En veel meer dan alleen zonnepanelencollectieven.

Om al deze mooie initiatieven in beeld te krijgen en anderen te inspireren is Arnhem AAN bedacht. Een initiatief van een groep actieve Arnhemmers, de AANjagers, de gemeente en het Energie Loket Midden Gelderland (onderdeel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie) om al deze mooie initiatieven te laten zien.

Ben je bezig met een initiatief om je omgeving te verduurzamen en heb je een vraag?
Of heb je ervaring die anderen kan helpen?
Neem contact met ons op!

Aanjagers

David Willemsen, een van de AANjagers: “In de wijken begint het nu echt te leven dat je duurzame energie opwekken en energie besparen heel goed samen kunt oppakken. Het is leuk om met je buurtgenoten de wijk toekomstbestendig te maken. Het gaat om een optelsom. Toen ik er achter kwam dat er al zo veel mensen actief aan de slag zijn gegaan was ik behoorlijk onder de indruk. Het kantelpunt zijn we volgens mij al voorbij, het is nu echt aan het gebeuren en ik ben dan ook optimistisch gestemd”.

Kick off

Mede door de inzet van de inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven is Arnhem in staat gebleken om het energieverbruik te laten dalen, in tegenstelling tot het landelijke beeld. Het idee is dat we de komende jaren nog meer aandacht geven aan de goede voorbeelden en elkaar betrekken en informeren zodat we echt met impact werken aan een schoon klimaat en minder CO2 uitstoot. Zaterdag de 23e is hiervoor een ‘kick off’- moment.

Een overzicht van de activiteiten op 23 september staat op www.arnhemaan.nl. Iedereen is welkom om naar een leuk initiatief in de buurt te komen.

Ron König, wethouder duurzaamheid, zal op de fiets enkele activiteiten bezoeken.

Enkele Arnhemse energie wapenfeiten

– 6% aandeel duurzame energie (energie vanuit zonnepanelen, stadswarmte en bodemenergie).
– Arnhems energieverbruik neemt af (i.t.t. het landelijk energieverbruik dat nog toeneemt)
– Voorbereiding 4 windmolens langs de Pleyroute, schone energie voor ca. 8.000 huishoudens
– Sector duurzame energie is goed voor 1 op de 14 banen in Arnhem en en het aantal bedrijven in de branche blijft toenemen.
– Oprichting ‘Clean Mobility center'(2016), dat zich bezighoudt met innovatieve oplossingen in de duurzame mobiliteit
– Waterstoftankstation op IPKW en contract Arnhemse waterstofbedrijven voor levering waterstofbussen in grote Chinese regio
– Arnhemse luchtkwaliteit is gelijkgebleven ten opzichte van 2015
– Verdubbeling van het aantal zonnepanelen op Arnhemse daken t.o.v. 2015
– 125 electrische openbare laadpalen en het 1e openbare laadplein van Nederland in Arnhem
– Arnhem participeert in de schoonste openbaar vervoerconcessie van Nederland. Het bestaande trolleynet wordt doorontwikkeld naar een smart trolley grid, waaraan elektrische auto’s kunnen opladen met remenergie van trolleybussen. De eerste trolleybussen die hele stukken zonder bovenleiding kunnen rijden worden in 2018 in de dienstregeling opgenomen.
– Een aantal grote duurzame-opwek-projecten, zoals zonnevelden, zijn vergevorderd in de voorbereidingstrajecten
– Verduurzaming vastgoed gemeente oa. 512 zonnepanleen dak pand Brabantweg.
– 2 Arnhemse wijken zijn ‘koploper’ binnen het Gelders Energieakkoord: Arnhem West en Spijkerkwartier.

website: www.arnhemaan.nl
facebook: https://www.facebook.com/groups/arnhemaan/