ARCADIS heeft dinsdag de Green Deal Circulaire Gebouwen getekend tijdens de officiële start op 13 januari 2015. Hiermee gaat zij samen met ongeveer zestig deelnemers (architecten, projectontwikkelaars, aannemers, industrie, gebouwbeheerders en eindgebruikers) een krachtige samenwerking aan om het gedachtegoed van de circulaire economie op actieve wijze te vertalen naar Gebouwen. Ook het Ministerie van Economische Zaken en ZKH prins Carlos de Bourbon de Parme hebben eveneens hun deelname met een ondertekening bekrachtigd.

De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. De Green Deal stelt voor dat in 2030 voor ieder gebouw in Nederland bekend moet zijn hoe circulair het is en waar de verbeterkansen liggen. Dit creëert een enorme maatschappelijke, ecologische en financiële waarde voor Nederland waarbij de benodigde investeringen significant kunnen bijdragen aan de duurzame economische groei van Nederland.

De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de Rijksoverheid. Het initiatief wordt mede ondersteund door organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC), Duurzaam Gebouwd en Facility Management Nederland (FMN), de beroepsvereniging voor facilitair professionals.

Bron: