Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen houdt Arnhem ook een referendum over het afvalbeleid. Je kunt dan stemmen of het DIFTAR-systeem en het omgekeerd inzamelen moet blijven. Weet je nog niet precies wat de voor en nadelen van deze systemen zijn en heb je hulp nodig bij het kiezen? Dan kun je deze vragen over het Afvalreferendum van Arnhem beantwoorden, en maak je een goede keuze. https://afvalreferendumarnhem.kieskompas.nl

DIF-TAR

Dif-tar staat voor differentiatie in de tarieven. Bij diftar betaal je per zak restafval. Dus door minder restafval te produceren beloon je jezelf met een lagere rekening. Als dit systeem wordt afgeschaft, betaalt iedereen weer hetzelfde voor de afvalstoffenheffing, ongeacht de hoeveelheid restafval.

Omgekeerd inzamelen

is het systeem waarbij het restafval naar een afvalcontainer wordt gebracht en dat gescheiden afval (waar mogelijk) huis-aan-huis wordt opgehaald. Zo wordt het voor de burger aantrekkelijker om afval te scheiden. Zowel diftar als het omgekeerd inzamelen bevordert de bewustwording bij burgers rondom afvalscheiding en in bredere zin circulaire economie.

Resultaten Diftar afgelopen jaar

Met het ingevoerde afvalsysteem Diftar hebben Arnhemmers een mogelijkheid gekregen om de afvalkosten laag te houden. Uit de laatste cijfers blijkt Diftar ook te werken. Voordat Diftar er was werd er gemiddeld 202 kg restafval per inwoner ingeleverd. Nu na de invoering van Diftar is het verminderd tot 124 kg per inwoner. En dat is inclusief de losse restafval naast de container.

De kosten voor het verwerken van restafval is heel hoog. In 2019 zijn de kosten zelfs meer dan verdubbeld (van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram) en zal de komende jaren steeds verder stijgen. De landelijke doelstelling is om van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 naar 30 kilogram in 2025 te gaan. Dit kan door meer afval te hergebruiken en veel minder te verbranden.Voor Arnhem is dan ook veel te winnen met het scheiden van afval.

Het allerbeste is het natuurlijk om geen afval te produceren. Onder andere bij de gewone boodschappen is daar voor een huishouden al een heleboel winst te halen. Verder hebben we er allemaal belang bij om zoveel mogelijk herbruikbare materialen terug te winnen uit afval. We kunnen deze grondstoffen dan gebruiken om nieuwe spullen te maken. Het restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, daarmee verliezen we kostbare grondstoffen. Wanneer we ons gerecyclede materiaal gebruiken in plaats van nieuwe grondstoffen scheelt dat onze samenleving veel geld, daarnaast is het veel beter voor het milieu.
https://www.arnhem.nl/Bestuur/Overig/verkiezingen/Verzoek_referendum_over_afvalbeleid

Het standpunt van Milieudefensie en De Groene Vos vind je hier.