Vanaf mei 2019 worden de ruim 1.500 ondergrondse containers voor restafval en Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken gefaseerd per wijk weer afgesloten. Je kunt de container alleen met je afvalpas openen. Je wordt vooraf geïnformeerd wanneer dit in je wijk gebeurt. (overzicht van de planning)

Vloek of zegen?

Er lijkt op diverse plaatsen weer meer afval naast de container te belanden, nadat de containers zijn afgesloten. Mensen vergeten hun pasje, proberen onder betaling of registratie uit te komen of willen ageren tegen de gemeente. Hoe dan ook is het weer opnieuw wennen om je afvalpas mee te nemen.
Er zijn zeker ook voordelen bij dit systeem.
Voordelen zijn dat de containers alleen te gebruiken zijn voor Arnhemse burgers. Eerder werd er ook door bedrijven en niet Arnhemmers gebruik gemaakt van de containers en daar betalen de inwoners van Arnhem ook voor. Verder is het gescheiden afval beter voor het milieu en is duurzaam. Het zijn kostbare grondstoffen die we graag recyclen. Ook kan restafval op elk gewenst moment weggebracht worden.

Afval scheiden loont

Op dit moment betalen alle Arnhemse huishoudens afvalstoffenheffing. Dit systeem blijft hetzelfde als de ondergrondse containers weer dicht gaan. De gemeente wil in 2020 wel een ander systeem invoeren, waarbij afval scheiden loont. Er wordt dan gewerkt met een vast en een variabel tarief. Uit het vaste tarief wordt onder andere gescheiden afval als groente- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken betaald. Daarbovenop betalen inwoners dan een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval. Inwoners die goed afval scheiden en minder restafval hebben zijn dan goedkoper uit. De verdere invulling over tarieven en regelingen voor de minima en mensen die op medische gronden veel afval hebben, wordt dit jaar door de gemeenteraad bepaald.

Afval scheiden begint achter je voordeur

Als je in je huis al een gescheiden afvalstroom hebt ingericht, dan zul je veel gemakkelijker je afval kunnen scheiden. Lukt het jou om je afval gescheiden in te leveren? Heb jij een gescheiden afvalstroom in huis? Hoe scheid je jouw afval? Hoe heb jij je gescheiden afvalstroom in huis opgelost? Je kunt onderaan dit bericht reageren.