De bij staat sinds enkele jaren flink in de schijnwerpers. We hoeven je waarschijnlijk niet meer te vertellen waarom. Maar in een notendop: door het afnemen van de diversiteit aan bloeiende planten, zowel in het landelijk gebied als in de bebouwde kom, nemen bijensoorten en andere insecten drastisch af. Dat is niet alleen jammer, maar minder insecten(soorten) betekent ook minder voedsel voor insecteneters. En vergeet niet dat bestuivende insecten essentieel zijn voor onze voedselvoorziening.

Adoptiebijen

Er zijn veel organisaties die zich met deze problematiek bezighouden en oplossingen daarvoor aandragen. Een van deze clubs is de Bijenstichting. In Arnhem hebben we Arnhem Zoemt.
Op de website van deze stichting (zie onderaan) kun je informatie vinden om je tuin aantrekkelijk te maken voor bijen. Welke planten zijn geschikt? Hoe kun je nestgelegenheid voor ze verzorgen? Je kunt zelfs aan de slag voor specifieke bijen, die ze adoptiebijen noemen: door het lezen van de ‘factsheet’ over die bij krijg je precies te weten wat die nodig heeft. Arnhem Zoemt heeft een overzichtelijke kaart gemaakt welke soorten bijen geadopteerd kunnen worden per wijk in Arnhem.

Minder maaien a.u.b.!

Arnhem Zoemt doet ook lobbywerk. Een van de mooie resultaten die Arnhem Zoemt heeft geboekt, vier jaar geleden, is een afspraak met de gemeente over het maaien in de stad. Normaal gesproken wordt er 16 keer kort gemaaid, maar zo krijgen de planten nauwelijks gelegenheid om in bloei te komen. Vind je ook dat op bepaalde plekken minder mag worden gemaaid? Dan kun je dat melden bij de gemeente. Kijk hier voor de mogelijkheden: https://www.arnhemzoemt.nl/ecologisch-maaibeheer.

13 mei en 31 mei Arnhem Zoemt ontmoeten

Deze maand heb je twee gelegenheden om kennis te maken met Arnhem Zoemt. Ze staan 13 mei met een (informatie)kraam op de IJsheiligenmarkt van biologische tuindersvereniging in Elderveld.
31 mei kun je hen vinden in Alteveer, waar ze planten verkopen waar bijen stuifmeel en nectar uit kunnen halen.

bron: https://www.arnhemzoemt.nl en https://www.arnhemzoemt.nl/informatie-adoptiebijen