Echt bijzonder zijn de Aardehuizen in Zonnekamp Oost bij Olst. Drieëntwintig volledig op eigen energie draaiende woningen, een gemeenschapshuis en een informatiecentrum. Het aardehuisconcept is een schoolvoorbeeld van milieubewust en duurzaam bouwen en wonen. Alle milieuaspecten komen in deze vernieuwende en tegelijkertijd simpele (low-tech) bouwmethode aan bod. Door het hergebruik van materialen bij de constructie en schone energiewinning is de CO2-uitstoot en dus het schadelijk effect op het milieu minimaal.

Tijdens de rondleiding (25 sept 2014) kreeg het Bloei!-team een inkijk op het bouwterrein. Een aantal huizen waren al in gebruik, van een aantal was het casco al klaar, en de laatste huizen stonden nog in de steigers. De planning gaf aan dat deze ook het einde dit jaar ’t casco klaar zou zijn.
De aardehuisbewoners (in spé), zijn echte pioniers. Ze hebben zelf uitgezocht hoe ze de ideeen van Mike Reynolds konden aanpassen naar Nederlands model en eigen wensen. Voorop blijft staan dat de huizen optimaal gebruik maken van aardwarmte en dat er geen gas- en electriciteitsaansluiting is. Ze hebben een helofytenfilter voor afvalwater en composttoilet. De eerste huizen zijn opgebouwd met autobanden. Omdat het erg veel tijd kostte om ze stevig te vullen met aarde, zijn ze overgestapt naar wanden van stro en kalksteen. Dit heeft ook een hoog isolerende werking en gaat een stuk sneller. De binnentemperatuur is constant tussen 15 en 17 graden. De overige warmte wordt via zonnecellen opgewekt.

Voor de bouw van de Aardehuizen in Olst zijn vrijwilligers welkom! Via de website kun je je aanmelden voor kalkstucen, de strovijfdaagse, of de aanleg van het groene dak.

website Aardehuis

facebook Aardehuis