De gemeente Arnhem heeft ProfiNRG uit Utrecht geselecteerd voor de realisatie en exploitatie van het innovatieve zonnepark met grootschalige energieopslag. Het zonnepark Koningspleij Noord heeft een oppervlakte van 8 hectare en een capaciteit van 9 gigawattuur per jaar, genoeg voor zo’n 3000 huishoudens.

Met dit project geeft de gemeente Arnhem invulling aan de doelstelling om in 2020 14 procent van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken. Het zonnepark levert hieraan een grote bijdrage.

Stroom voor zo’n 3000 huishoudens

Het zonnepark is onderdeel van het New Energy Made in Arnhem programma, dat in het najaar van 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij de aanleg van het park blijft het landschappelijk karakter behouden. Het park moet bijna 9 gigawattuur per jaar gaan produceren, voldoende voor zo’n 3000 huishoudens. De laatste jaren groeide het aantal zonnepanelen op daken van 12.000 eind 2014 naar 34.000 panelen nu.

Internationaal project CleanMobilEnergy

Het plan sluit aan bij het Europese subsidieprogramma CleanMobilEnergy, waarvoor de gemeente (samen met projectpartners) in september 2017 een subsidie verkreeg. Binnen het project worden de mogelijkheden onderzocht om lokaal opgewekte duurzame stroom direct lokaal te verbruiken door de inzet van een slim energiemanagementsysteem en het toepassen van energieopslag in een grootschalige batterij. Verder wordt een koppeling gemaakt tussen het zonnepark en het stroomverbruik van schepen en auto’s door middel van walstroomaansluitingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen. Het is de bedoeling dat het zonnepark begin 2019 stroom gaat leveren.

Winnende aanbieding ProfiNRG

Zonne-energiespecialist ProfiNRG verkoopt, bouwt en ontwikkelt PV-systemen en zonneparken. ProfiNRG werd geselecteerd uit zes inschrijvingen vanwege de maximale score van de inschrijving op kwaliteit en innovatie. Het winnende plan, dat zij in samenwerking met shareNRG heeft opgesteld, maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en is een goede invulling binnen het Europese subsidieprogramma waaraan Arnhem deelneemt.

ProfiNRG werkt samen met meerdere (lokale) partners, waaronder shareNRG (projectmanagement), TimeShiftEnergy Storage (energieopslag), Senfal (energiemanagementsoftware) en EXE Energy (Energy Trading platform).