Energetic City 2050 is een ontwerpend onderzoek naar een nieuw energetisch panorama voor de stad van de toekomst. Die stad is een bestaande stad (Arnhem), in de loop van de toekomst getransformeerd naar een duurzaam samenspel van productie en consumptie van energie. Energie heeft zich verknoopt met andere systemen die onder druk staan: mobiliteit, voedsel, water, grondstoffen, gemeenschapszin en autonomie. Fossiele bronnen en energiereuzen zijn ouderwets. Met vindingrijkheid en improvisatie organiseren stadsbewoners en stadsgebruikers hun eigen energievoorziening. Samen of alleen.