Doe ook mee aan de nationale energie besparings actie van Het Klimaatverbond & Greenchoice!
Zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar op comfortabele wijze 6% energie per graad en dus 6% CO2.
Wil je deze foto liken? Dan laat je samen met Bloei! in Arnhem zien dat je  energiebesparing steunt.

Waarom

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2015 is gekozen voor vrijdag 6 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel

Trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2 uitstoot. Daarnaast kun je de actie aankleden met leuke en energiezuinige acties om het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Kijk bij ‘Wat kun je doen?’ thuis, op school, op de campus of op je werk of laat je inspireren door acties van anderen. Je kunt natuurlijk ook zelf een actie toevoegen door je op de homepage bij de draaiknop aan te melden. Op deze site vind je ook posters en ander actiemateriaal.

Enorm energiebesparingspotentieel te benutten

Er is heel veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Daarmee is een hele grote winst te boeken voor het klimaat. Kijk maar eens naar deze onderzoeken die allen wijzen op het enorme potentieel dat er ligt als het gaat om energiebesparing:

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge laten zien dat door bestaande energiebesparingstechnieken en kennis slim in te zetten wereldwijd meer dan 70% kan worden bespaard.
Uit onderzoek van o.a. de Universiteit van Tilburg blijkt dat de gemiddelde Nederlander onbewust onbekwaam is als het gaat om energieverbruik. Zo heeft 43% geen idee hoeveel zij maandelijks betalen voor hun gasverbruik. Verder blijkt dat 27 procent van de onderzochte huishoudens de thermostaat niet benut om energie te besparen. Het huis wordt ’s nachts op dezelfde temperatuur verwarmd als ’s avonds, terwijl een lagere nachtstand de gasrekening met gemiddeld 11% kan laten dalen.
Niet alleen consumenten en bedrijven worden aangesproken om energie te besparen, ook de overheid kan daarin een belangrijke rol vervullen. Onderzoek van het Tilburg Sustainability Center (TSC) laat zien dat gericht overheidsbeleid het energieverbruik van gezinnen doet dalen.
De organisaties achter de Greenchoice Warme Truiendag

Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warme Truiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en Het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de Greenchoice Warme Truiendag. De campagne loopt dit jaar van 10 oktober 2014 -de Dag van de Duurzaamheid- tot en met eind februari 2015. De Greenchoice Warme Truiendag vindt plaats op vrijdag 6 februari 2015.

http://www.warmetruiendag.nl/