Donderdag 16 maart zijn de panelen feestelijk in gebruik genomen. De opbrengst van de panelen is ongeveer gelijk aan het energieverbruik van 40 huishoudens.

Het platte dak van het Arnhemse Paleis van Justitie is zeer geschikt voor zonnepanelen. De dakbedekking van het oudste deel van het gebouw, waarin de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn gehuisvest, was aan vervanging toe. Het moment bij uitstek om dit te combineren met het toepassen van zonnepanelen. Eind vorig jaar zijn 400 zonnepanelen op het dak van het Paleis van Justitie in Arnhem gelegd.

Maatschappelijke betrokkenheid
Het Rijksvastgoedbedrijf, de gebouweigenaar, is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördineert dit project. Met de komst van de zonnepanelen tonen de Rechtspraak en het Rijksvastgoedbedrijf hun maatschappelijke betrokkenheid en dragen zij bij aan de energiedoelen van het Rijk: maximale benutting van duurzame energieopwekking op rijksgebouwen en -gronden om bij te dragen aan de nationale doelen van 14% hernieuwbare energie in 2020, 16% in 2023 en 100% in 2050. “De rechtbank Gelderland wil een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Met deze zonnepanelen zetten we weer een mooie stap,” aldus Margreet Blaisse, president van rechtbank Gelderland.

New Energy Made in Arnhem
Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden zijn sinds 2011 aangesloten bij het netwerk Energie Made in
Arnhem. Met de 400 zonnepanelen dragen zij bij aan één van de doelstellingen van het programma New Energy Made in Arnhem: 125.000 zonnepanelen op Arnhemse daken in 2020.

Bron: Gemeentepagina Arnhemse Koerier