Het regent vaker harder en onze stad kan dat niet aan. De regenwateroverlast zorgt voor schade aan straten, huizen en tuinen. Ook voor jouw tuin is het goed om te weten dat er slimme kleine en grote maatregelen zijn waarmee je regenwater kunt opvangen en benutten. Van regenton tot grindstrook. Laat je inspireren door deze 12 tips en laat je adviseren door je hovenier. Het maakt niet uit of je een grote of een kleine tuin hebt: elke druppel telt!

1. Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.

2. Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater langdurig hoog komt te staan.

3. Reliëf in tuin

In een tuin met reliëf kan zonder hinder tijdelijk water worden geborgen in de lager gelegen delen. De hoger gelegen delen blijven dan droog na zware regenbuien. Tip: realiseer het iets lager  gelegen gedeelte op afstand van uw huis of gebouw, zodat het geen waterschade oploopt. Let wel op dat de buren ook geen overlast krijgen. In diepere onverharde delen kan het water na een heftige bui even blijven staan en geleidelijk tussen de beplanting door wegzakken. Gras is daarvoor zeer geschikt maar ook andere planten die tegen droge en natte periodes kunnen.

4. Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin. Regenwater van aangesloten verhard oppervlak en een afgekoppelde regenpijp kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of op het riool worden aangesloten via een put. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt.

5. Regenwatervijvers

In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes. Een vijver met delen van 1 meter diep houdt een gedeelte van het water vrij van beplanting. Ook kan het water infiltreren, als het voldoende schoon is en de bodem het toelaat.

6. Tegels eruit, groen erin

Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan. Het hoeft dus niet te worden afgevoerd via het riool. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Het weghalen van tegels biedt ook meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het groen houdt bovendien de tuin koeler op hete zomerse dagen. Tip: je kunt de tegels ook gebruiken voor een stapelmuur.

7. Grindstroken

Grind is een vorm van halfverharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bij heftige regenbuien helpt dit om wateroverlast te verminderen. Andere klimaatbestendige half-verharding materialen zijn bijvoorbeeld steenslag, schelpen, houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen. Deze materialen kunnen worden gebruikt als paden, maar ook naast een betegeld gedeelte om zo het afstromend water van de tegels te infiltreren.

8. Infiltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Voordeel: ze nemen alleen ondergronds ruimte in en leveren daardoor dubbel grondgebruik op. Tip: plaats de kratten niet tegen de gevel, zo voorkom je wateroverlast in kelder of kruipruimte.

9. Groene daken op tuinhuisjes

Heb je een uitbouw of tuinhuisje, weet dan dat groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van regenwater. Extensieve sedumdaken worden vanwege het lage gewicht en de lage kosten vaak toegepast op tuinhuisjes. Een intensief natuurdak heeft een hoger gewicht dan een sedumdak, is kostbaarder in de aanleg, maar kan ook meer regenwater vasthouden. Overweeg je een groen dak? Laat je dan adviseren door een professionele aanbieder.

10. Regenton

Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst te installeren regenwaterbuffervoorziening bij je woning. Je kunt het opgevangen regenwaterbenutten voor het begieten van je tuin- of balkonplanten. Regentonnen zijn er in allerlei vormen en maten tot ca. 200 liter en hebben vaak een kraantje. Advies: voorzie je regenton van een overstort en plaats een bladvang.

11. Regenwaterbeschutting

Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. Hij is verkrijgbaar in modules, zodat je de buffercapaciteit voor regenwater makkelijk kunt uitbreiden. De regenwaterschutting kan worden voorzien van een kraantje. Sluit de regenwaterschutting aan op de regenpijp van je dak. Zo ontlast je de piekafvoer naar het riool en kun je het regenwater in droge periodes benutten voor het besproeien van de tuin.

12. Regenwatergebruiksinstallatie

Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast dat op je dak of in je tuin valt. Je kunt dit gratis, kalkvrije regenwater benutten voor wasmachine, wc en tuin. Er zijn systemen beschikbaar voor zowel binnenshuis als buitenshuis. Een huisinstallatie bestaat uit een reservoir, een pomp, aansluiting op gebruikspunten, een overstort en een toevoervoorziening. Laat je hierover adviseren door een professionele aanbieder.

Aan de slag!

Je ziet het: er zijn heel veel mooie en praktische maatregelen mogelijk, ook voor jouw tuin. Je kunt klein beginnen en een regenton kopen bij een tuincentrum. Wil je het serieuzer aanpakken, laat dan jouw hovenier een voorstel ontwerpen voor het klimaatbestendig maken van je tuin. Dat hoeft echt niet duur of ingewikkeld te zijn. Sterker nog: op termijn heb je veel voordeel van een klimaatebestendige tuin. Je zult versteld staan over hoe je regenwater naar je hand kunt zetten. Niet alleen voorkom je schade, ook benut je het water optimaal voor je tuin. Bovendien draag je zo bij aan een klimaatbestendig Arnhem.

Deze tekst komt uit de folder ‘Maak je tuin klimaatbestendig‘. Je vindt de folder ook in Intratuin Arnhem.

Meer weten over Arnhem Klimaatbestendig? Meer informatie over deze maatregelen of misschien heb je meer goede tips? Ga naar www.arnhemklimaatbestendig.nl