Onder de titel Tour de Climat zouden mensen vanuit Nijmegen te voet, met de fiets en per bus afreizen naar de grote demonstraties voorafgaand aan de klimaattop in Parijs. Andere organisaties, waaronder Milieudefensie, organiseerden soortgelijke tochten naar de einddemonstratie. Helaas hebben we dit alles moeten cancelen, want demonstraties zijn nu niet mogelijk in Parijs. We hebben nu wel een plan B voor Nijmegen, want er is geen Planet B.

Zaterdag 28 november, Goffertweide:
Nijmegen 4 Climate Action: A message to Paris?

Op 28 november om 5 voor 12 beelden we in het Goffertpark met zoveel mogelijk mensen een draaiende windmolen (moulin vert) uit, overgaand in de Eiffeltoren en het vredesteken. Ondersteund met een speciaal hiervoor gemaakt klimaatlied. Dit alles als krachtig signaal naar de klimaattop in Parijs, dat een duurzame wereld ook een vredelievende wereld is. We gaan hier opnames van maken. Hoe meer mensen, hoe mooier het wordt! Het wordt een inspirerend statement vanuit Nijmegen.

P.S.: Er zijn nog wel 6 fietsers vanuit Nijmegen onderweg naar Parijs, en sommige mensen lopen enkele dagen mee de climate miles van Marjan Minnesma en Urgenda.