“Ja, Nederland kan de energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma (bekend van de klimaatzaak). Er zijn geen technische belemmeringen. We moeten wel onmiddellijk aan de slag, zowel de burgers als de bedrijven en de overheid.”

Urgenda zet in een rapport uiteen hoe het anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Conclusie van het rapport: een scenario met 100% duurzame energie is goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

Het rapport laat met behulp van een duidelijk stappenplan en de bijbehorende kosten en baten zien hoe Nederland binnen twintig jaar naar een 100% duurzame energievoorziening kan gaan. Het uitgangspunt van dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot.

Het bouwen aan een volledig duurzame energievoorziening zal volgens het Urgenda-rapport meer dan 150.000 banen scheppen, vooral in de bouwsector. Innovaties zullen er door worden aangejaagd. De energievoorziening zou in 2030 bovendien goedkoper worden dan als we doorgaan met fossiele brandstoffen.

“Het kan. Er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma. “We moeten wel onmiddellijk aan de slag, zowel de burgers als de bedrijven en de overheid. Dit actie-plan laat zien dat iedereen stappen kan zetten en roept mensen op een eigen agenda te maken. Niemand kan het alleen, maar samen kunnen we het wel: bouwen aan de nieuwe economie, met nieuwe beroepen en nieuwe banen, op 100% duurzame energie!”

Meer